Διαθέσιμα μαθήματα

Manténgase rural y tenga éxito en la era digital

El objetivo del curso es proporcionar conocimiento e información so...
Μάθημα

Rural e bem-sucedido/a na era digital

O objetivo do curso é fornecer informação sobre empreendedoris...
Μάθημα

Бъди успешен в селските райони в дигиталната епоха

Курсът е насочен към предоставя информация относно първите пре...
Μάθημα

Бидете успешни во дигиталната ера во руралните средини

обезбедување знаење и корисни информации за првите претприемачки че...
Μάθημα